Què és el SCT UDETMA?


El servei cientificotècnic de Laboratori Imatge Vascular: UDETMA de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), actualment està situat a la unitat UDETMA (Unitat de Detecció i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques), a la primera planta de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, i també a la planta baixa de l’edifici Biomedicina II de l’IRBLleida. 

Objectius: 

  1. Diagnosi d'ateromatosis subclínica o asimptomàtica, mitjançant tècniques especifiques i instruments validats, no invasius, en població amb algun factor de risc cardiovascular.
  2. Caminar cap a la medicina personalitzada: veure l'estat de salut de les artèries i l'impacte dels factors de risc de forma individualitzada. 
  3. Calcular l'edat vascular i si existeix dissociació amb la edat cronològica per acció dels factors de risc (envelliment arterial accelerat).

Coneix la resta d'objectius en aquest enllaç.

Mesures antropomètriques

Data:Dimarts, 07 de Juliol del 2015 Autor: Meritxell Soria

OBJECTIU


Mesurar i registrar les xifres de pressió arterial, freqüència cardíaca, pes, talla, perímetre abdominal i perímetre del coll.

FASE DE PREPARACIÓ


- Informar al pacient
- Preparació del material: tensiòmetre, cinta mètrica, balança amb tallimetre

FASE D'EXECUCIÓ


  1. Pesar i tallar al pacient
  2. Mesurar el petrímetre abdominal i el perímetre del coll
  3. Determinar la pressió arterial tres vegades, separades per un interval de tres minuts cada una
  4. Escriure les dades obtingudes a l'apartat de revisió del programa informàtic (Hipertensió Risc)

FASE DE CONTROL


Comprovar que les dades s'han registrat correctament i en el dia corresponent. 

FONTS D'INFORMACIÓ


http://es.slideshare.net/bLaCkTeArS01/medidas-antropomtricas