Què és el SCT UDETMA?


El servei cientificotècnic de Laboratori Imatge Vascular: UDETMA de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), actualment està situat a la unitat UDETMA (Unitat de Detecció i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques), a la primera planta de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, i també a la planta baixa de l’edifici Biomedicina II de l’IRBLleida. 

Objectius: 

 1. Diagnosi d'ateromatosis subclínica o asimptomàtica, mitjançant tècniques especifiques i instruments validats, no invasius, en població amb algun factor de risc cardiovascular.
 2. Caminar cap a la medicina personalitzada: veure l'estat de salut de les artèries i l'impacte dels factors de risc de forma individualitzada. 
 3. Calcular l'edat vascular i si existeix dissociació amb la edat cronològica per acció dels factors de risc (envelliment arterial accelerat).

Coneix la resta d'objectius en aquest enllaç.

Mesura de la pressió arterial

Data:Dimarts, 07 de Juliol del 2015 Autor: Meritxell Soria

OBJECTIU


Mesurar mitjançant una tècnica adequada les xifres de pressió arterial (PA) del pacient en el moment de la visita a la UDETMA per intervenir de manera individualitzada segons el protocol de la unitat. 

MATERIAL


Aparell per a la mesura de la pressió arterial automàtic, model:

 • OMRON M-6
 • BP-TRU 

FASE D'EXECUCIÓ


 • Presentar-se al pacient amb nom i categoria professional.
 • Acomodar al pacient en un ambient agradable, acollidor i tranquil, evitant interrupcions o molèsties que distreguin l'atenció.
 • Informar al pacient dels objectius de la prova.
 • Acomodar al pacient en sedestació: esquena i braç recolzats a l'altura del cor, les cames sense creuar i que toquin el terra.
 • Valorar les següents circumstàncies del pacient:
  • Consum de tabac o cafè en els 30 'previs
  • Ingesta de menjar copiós
  • Presència de dolor o agitació psíquica emocional
  • Situacions d'ansietat
  • Administració prèvia de tractament antihipertensiu
  •  Temps prolongat d'espera
  • Reacció d'alerta
  • Exercici físic 30 'abans de la mesura
  • Comprovar repòs de 5 'abans de la mesura
  • Bufeta buida
 • Escollir el maneguet adequat a la mida del braç, (si perímetre> 33 cm, utilitzar maneguet obesos).
 • Deixar lliure la fossa antecubital (2 cm per sobre de la flexió del colze).
 • En pacients portadors de fístula arteriovenosa interna (FAVI) caldrà mesurar la pressió arterial en l'altre braç.
 • Comprovar que la roba no comprimeixi el braç, en aquest cas aconsellar al pacient que es tregui el maneguet.
 • Mesurar la PA segons instruccions de l'aparell de mesura de la PA.
 • Registrar el resultat immediatament al programa informàtic de registre de la unitat UDETMA.
 • Mesurar la PA arterial 3 vegades deixant un interval entre mesura i mesura de 2 minuts.

RECOMANACIONS


La primera vegada s'ha de mesurar la PA als dos braços i identificar el braç control (braç amb la mesura més alta). 
En el cas de pacients amb diabetis o majors de 65 anys, s'ha d'avaluar el canvi de PA desrpés de 2' d'ostracisme.

FONTS D'INFORMACIÓ


http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007490.htm
http://www.seh-lelha.org/pdf/guia05_4.pdf