Què és el SCT UDETMA?


El servei cientificotècnic de Laboratori Imatge Vascular: UDETMA de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), actualment està situat a la unitat UDETMA (Unitat de Detecció i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques), a la primera planta de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, i també a la planta baixa de l’edifici Biomedicina II de l’IRBLleida. 

Objectius: 

 1. Diagnosi d'ateromatosis subclínica o asimptomàtica, mitjançant tècniques especifiques i instruments validats, no invasius, en població amb algun factor de risc cardiovascular.
 2. Caminar cap a la medicina personalitzada: veure l'estat de salut de les artèries i l'impacte dels factors de risc de forma individualitzada. 
 3. Calcular l'edat vascular i si existeix dissociació amb la edat cronològica per acció dels factors de risc (envelliment arterial accelerat).

Coneix la resta d'objectius en aquest enllaç.

Exploració ecogràfica: artèries femorals

Data:Dimarts, 07 de Juliol del 2015 Autor: Meritxell Soria

OBJECTIU


Identificar la presència d'ateromatosis subclínica a partir de l'estudi morfològic a nivell de la bifurcació de l'artèria femoral, analitzant femoral comú i femoral superficial per a la presència de plaques d'ateroma i de tipus de placa. 

MATERIAL


 • Ecògraf
 • Sonda lineal 13-6 MHz
 • Gel conductor
 • Material fungible: paper de cel·lulosa, guants
 • Protector de sonda
 • Llitera

FASE DE PREPARACIÓ


 • Informar el pacient de l'exploració a realitzar.
 • Col·locar el pacient a la llitera en decúbit supí nu de cintura cap avall deixant la roba interior.
 • Introduir les dades d'afiliació del pacient en l'ecògraf.
 • L'explorador es posarà situat lateral al pacient.
 • Posar gel conductor a la zona a explorar i en la sonda. Protegir la sonda.

FASE D'EXECUCIÓ


 • Realitzar l'exploració axial de la femoral comú, fins a la bifurcació en artèria femoral superficial i artèria femoral profunda, revisant la morfologia i la presència o no de plaques.
 • Per obtenir una bona imatge de l'artèria femoral comú, vam realitzar un tall axial fins a la bifurcació femoral. A l'alçada d'ella girem la sonda en posició longitudinal fins aconseguir una bona imatge de femoral comú i de bifurcació. Congelem la imatge. Identificarem correctament la zona anatòmica i la guardem.
 • Per obtenir una bona imatge de l'artèria femoral superficial, vam realitzar un tall axial fins a la bifurcació femoral a l'alçada d'ella; girem la sonda en posició longitudinal fins aconseguir una bona imatge de l'artèria femoral superficial i bifurcació. Congelem la imatge. Identificarem correctament la zona anatòmica i la guardem.
 • Farem el mateix procediment per a explorar l'altra extremitat.

FONTS D'INFORMACIÓ


http://www.revespcardiol.org/es/papel-ecografia-carotidea-reclasificaciondelriesgo/articulo/90255800/
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0211-