Què és el SCT UDETMA?


El servei cientificotècnic de Laboratori Imatge Vascular: UDETMA de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), actualment està situat a la unitat UDETMA (Unitat de Detecció i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques), a la primera planta de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, i també a la planta baixa de l’edifici Biomedicina II de l’IRBLleida. 

Objectius: 

 1. Diagnosi d'ateromatosis subclínica o asimptomàtica, mitjançant tècniques especifiques i instruments validats, no invasius, en població amb algun factor de risc cardiovascular.
 2. Caminar cap a la medicina personalitzada: veure l'estat de salut de les artèries i l'impacte dels factors de risc de forma individualitzada. 
 3. Calcular l'edat vascular i si existeix dissociació amb la edat cronològica per acció dels factors de risc (envelliment arterial accelerat).

Coneix la resta d'objectius en aquest enllaç.

Exploració aorta abdominal

Data:Dimarts, 07 de Juliol del 2015 Autor: Meritxell Soria

OBJECTIU


Detectar la presència d'aneurisma (dilatació) de l'aorta abdominal. 

MATERIAL


FASE DE PREPARACIÓ


 • Informar al pacient de la prova a realitzar per transmetre confiança i seguretat.
 • Posar el pacient en la posició decúbit supí sobre la llitera.
 • Obrir el programa Hipertensió Risc seleccionant el pacient a explorar i obrir l'apartat Exploracions complementàries.
 • Encendre l'ecògraf
 • Introduir les dades del pacient en l'ecògraf.

FASE D'EXECUCIÓ


 • Posar gel conductor a l'abdomen del pacient.
 • Col·locar la sonda perpendicular a la línia mitjana de l'abdomen i realitzar una escombrada des apòfisi xifoide fins a visualitzar la bifurcació de l'aorta a les artèries ilíaques.
 • Capturar 2 imatges en què hàgim observat el major diàmetre i prendre 2 mesures (anteroposterior i latero-lateral).
 • Especificar que es registra el diàmetre més gran.

FASE DE CONTROL


 • Comprovar que l'exploració sigui completa.
 • Comprovar que l'exploració estigui registrada al programa. 

FONTS D'INFORMACIÓ


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18706287
http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=abdoaneurysm