Què és el SCT UDETMA?


El servei cientificotècnic de Laboratori Imatge Vascular: UDETMA de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), actualment està situat a la unitat UDETMA (Unitat de Detecció i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques), a la primera planta de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, i també a la planta baixa de l’edifici Biomedicina II de l’IRBLleida. 

Objectius: 

 1. Diagnosi d'ateromatosis subclínica o asimptomàtica, mitjançant tècniques especifiques i instruments validats, no invasius, en població amb algun factor de risc cardiovascular.
 2. Caminar cap a la medicina personalitzada: veure l'estat de salut de les artèries i l'impacte dels factors de risc de forma individualitzada. 
 3. Calcular l'edat vascular i si existeix dissociació amb la edat cronològica per acció dels factors de risc (envelliment arterial accelerat).

Coneix la resta d'objectius en aquest enllaç.

Ecoscopia cardiaca

Data:Dimarts, 07 de Juliol del 2015 Autor: Meritxell Soria

OBJECTIU


Identificar de manera precoç la presència de repercussions assimptomàtiques de diverses patologies sobre el miocardi, incloent hipertrofia ventricular, dilatació de cavitats o presència de calcificacions valvulars. 

MATERIAL


 • Ecògraf Doppler Vivid-i de General Electric
 • Sonda sectorial 3s-RS de 2.5 MHz
 • Gel conductor
 • Material fungible
 • Tres electrodes per  a la monitorització
 • Llitera

FASE DE PREPARACIÓ


 • Explicar al pacient el procediment a realitzar.
 • Encendre l'ecògraf i introduir les dades del pacient.
 • Dir-li al pacient que es despulli de cintura cap amunt.
 • Posar al pacient sobre la llitera amb el capçal a 30 - 45º en la posició decúbit supí.
 • Posar els tres elèctrodes i connectar els cables per a la monitorització electrocardiogràfica.
 • Obrir el programa Hipertensió Risc seleccionant el pacient a explorar i obrir l'apartat Ec

FASE D'EXECUCIÓ


 • Lateralizar al pacient uns 60 - 90⁰ cap a l'esquerra, col·locant el braç esquerre sota el cap.
 • L'explorador s'ubica al lateral dret del pacient.
 • Posar gel conductor a la sonda i l'hemitòrax esquerre del pacient.
 • Realitzar l'exploració del pla paraesternal, amb la sonda en la línia paraesternal esquerra a l'altura del segon o tercer espai intercostal. Recollir imatges en eix llarg o longitudinal. Recollir imatges en eix curt o transversal, a nivell proximal (vàlvula aòrtica), mitjà (vàlvula mitral) i distal (músculs papil·lars).
 • Realitzar l'exploració del pla apical, amb la sonda a la línia axil·lar esquerra a l'altura del cinquè o sisè espai intercostal. Recollir imatges en pla de quatre i dues càmeres, i si escau, cinc càmeres.
 • Un cop realitzada l'exploració, revisar les imatges guardades. Traslladar les dades a la central de lectura i tancar l'ecògraf. A la central de lectura, obrir el lector Echopac per realitzar els mesuraments pertinents. Transcriure els resultats a l'apartat Ecoscopia Cardíaca del programa Hipertensió Risc.
 • Assegurar que les imatges queden guardades a la central de lectura i comprovar que l'exploració està completa. Finalitzar l'examen.

FASE DE CONTROL


 • Ajudar al pacient a netejar-se el gel que sobra i resoldre possibles dubtes.
 • Comprovar que l'exploració queda registrada al programa Echopac. 

FONTS D'INFORMACIÓ


http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/echo