Què és el SCT UDETMA?


El servei cientificotècnic de Laboratori Imatge Vascular: UDETMA de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), actualment està situat a la unitat UDETMA (Unitat de Detecció i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques), a la primera planta de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, i també a la planta baixa de l’edifici Biomedicina II de l’IRBLleida. 

Objectius: 

 1. Diagnosi d'ateromatosis subclínica o asimptomàtica, mitjançant tècniques especifiques i instruments validats, no invasius, en població amb algun factor de risc cardiovascular.
 2. Caminar cap a la medicina personalitzada: veure l'estat de salut de les artèries i l'impacte dels factors de risc de forma individualitzada. 
 3. Calcular l'edat vascular i si existeix dissociació amb la edat cronològica per acció dels factors de risc (envelliment arterial accelerat).

Coneix la resta d'objectius en aquest enllaç.

Exploració ecogràfica: artèries caròtides

Data:Dimarts, 07 de Juliol del 2015 Autor: Meritxell Soria

OBJECTIU


Identificar la presència d'arterioesclerosis subclínica a partir de l'estudi morfològic i hemodinàmic de les artèries caròtides i de la mesura del gruix intima-mitja dels dos costats.

MATERIAL


 • Ecògraf doppler amb software arterial i de mesura del gruix intima-mitja
 • Sonda lineal 13-6 MHz
 • Gel conductor
 • Paper de cel·lulosa
 • Llitera

FASE DE PREPARACIÓ


 • Posar el pacient en la posició decúbit supí sobre la llitera, amb el capçal pla.
 • Obrir el programa Hipertensió Risc seleccionant el pacient a explorar i obrir l'apartat Exploracions complementàries.
 • Encendre l'ecògraf.
 • Comprovar la connexió de l'ecògraf amb l'ordinador (USB).
 • Obrir el programa del Sitel.link Image Manager 3.4.1 i comprovar que s'ha establert la connexió, mantenir el programa obert durant l'exploració.
 • Introduir les dades del pacient en l'ecògraf.

FASE D'EXECUCIÓ


 • Posar el pacient amb el cap lateralitzada 45º cap al costat contrari a la zona a explorar.
 • L'explorador es posarà lateral o posterior al pacient, les dues posicions són acceptables.
 • Posar gel conductor a la zona a explorar.
 • Realitzar l'exploració transversal de la caròtida comú, des de la subclàvia (zona superior de la clavícula) fins a la bifurcació. Revisant morfologia i presència o no de plaques.
 • Posar Doppler Color un cop bifurcada (interna i externa tall transversal).
 • Realitzar un tall longitudinal amb 2D de la caròtida comuna observant morfologia, localitzant i identificant les plaques i si existeixen, comprovar si hi ha estenosi i determinar el grau mitjançant el Doppler Color i el Doppler polsat.
 • Identificar la imatge de comú i del bulb, i identificar com ACC (dreta o esquerra segons el cas) i guardar.
 • El mateix procediment s'aplica al bulb i caròtida interna. És molt important identificar les zones explorades i la lateralitat.
 • Recordar que el bulb o bifurcació és la zona de referència per a la identificació de tots els territoris.
 • Per obtenir la mesura del gruix íntim mitjà de la caròtida comú, realitzar el tall transversal de la caròtida fins a la bifurcació. En quan s'arribi al bulb, girar la sonda en posició longitudinal fins a aconseguir una bona imatge de la caròtida comú i del bulb. La mesura sempre es realitza sobre la mateixa localització anatòmica prenent com a referència la bifurcació de l'artèria caròtida, i en la paret distal o posterior:
  • Caròtida comú: 1 cm abans de l'entrada al bulb. 
  • Bulb: zona interna del bulb.
  • Caròtida interna: 1 cm a la sortida de la bifurcació.
 • Congelar la imatge per fer les diferents mesures.
 • Pressionar calcular i seleccionar l'opció IMT1.
  • Adaptar el caliper a la porció d'artèria que volem mesurar.
  • Pressionar l'opció editar per ajustar el caliper a les parets íntima i mitja, pressionar suavitzar si cal per millor la prova.
  • Explicar les opcions per reduir la longitud de mesura.
  • Identificar amb ACC i guardar la imatge.
 • Per l'eix del costat contrari realitzar el mateix procediment.
 • Un cop realitzada l'exploració, revisar les imatges guardades i passar els resultats al programa Hipertensió Risc apartat Eco-Doppler.
 • Cliqueu pacient en l'ecògraf i escollir l'opció Fi examen, un cop desaparegudes les dates, opció sortir. Tancar el ecògraf i el programa SiteLink.

FASE DE CONTROL


 • Comprovar que l'exploració sigui completa.
 • Resoldre dubtes.
 • Comprovar que l'exploració queda registrada al programa SiteLink.