Què és el SCT UDETMA?


El servei cientificotècnic de Laboratori Imatge Vascular: UDETMA de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), actualment està situat a la unitat UDETMA (Unitat de Detecció i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques), a la primera planta de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, i també a la planta baixa de l’edifici Biomedicina II de l’IRBLleida. 

Objectius: 

  1. Diagnosi d'ateromatosis subclínica o asimptomàtica, mitjançant tècniques especifiques i instruments validats, no invasius, en població amb algun factor de risc cardiovascular.
  2. Caminar cap a la medicina personalitzada: veure l'estat de salut de les artèries i l'impacte dels factors de risc de forma individualitzada. 
  3. Calcular l'edat vascular i si existeix dissociació amb la edat cronològica per acció dels factors de risc (envelliment arterial accelerat).

Coneix la resta d'objectius en aquest enllaç.

Recepció del pacient a la unitat

Data:Dimarts, 07 de Juliol del 2015 Autor: Cel Tico

OBJECTIU


Informació de la unitat i registre de les dades personals del pacient.

FASE DE PREPARACIÓ


Recollida i verificació de la fulla de programació del pacient. 

FASE D'EXECUCIÓ


1. Informar al pacient de la importància de la detecció precoç de les malalties aterotrombòtiques i de les proves a realitzar.
2. Registre de dades personals del pacient al programa informàtic (”Hipertensió Risc”) en l'apartat de “dades de filiació”.
3. Recollida de mesures antropomètriques (veure protocol de mesures antropomètriques).

FASE DE CONTROL


Comprovar que el pacient està degudament registrat i donat d'alta a la unitat amb la data corresponent.