Què és el SCT UDETMA?


El servei cientificotècnic de Laboratori Imatge Vascular: UDETMA de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), actualment està situat a la unitat UDETMA (Unitat de Detecció i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques), a la primera planta de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, i també a la planta baixa de l’edifici Biomedicina II de l’IRBLleida. 

Objectius: 

 1. Diagnosi d'ateromatosis subclínica o asimptomàtica, mitjançant tècniques especifiques i instruments validats, no invasius, en població amb algun factor de risc cardiovascular.
 2. Caminar cap a la medicina personalitzada: veure l'estat de salut de les artèries i l'impacte dels factors de risc de forma individualitzada. 
 3. Calcular l'edat vascular i si existeix dissociació amb la edat cronològica per acció dels factors de risc (envelliment arterial accelerat).

Coneix la resta d'objectius en aquest enllaç.

Protocol d'educació d'automesura de pressió

Data:Dimarts, 07 de Juliol del 2015 Autor: Meritxell Soria

OBJECTIU


Educar el pacient en la tècnica d'auto mesura de la pressió arterial, per obtenir informació de la pressió arterial fora de l'àmbit hospitalari; fomentant el control de la hipertensió i l'adherència terapèutica.

MATERIAL


Fulla informativa i de registre AMPA

FASE D'EXECUCIÓ


 • Informar al pacient dels objectius de la tècnica
 • Informar el pacient cap al tipus d'aparell a utilitzar (sempre validat)
 • Ensinistrar al pacient en les condicions a tenir en compte en la realització de la tècnica:
  • Evitar consum de tabac o cafè en els 30' previs
  • Evitar la tècnica després ingesta de menjars abundants
  • Evitar exercici físic 30' abans de la mesura
  • Valorar presència de dolor o agitació psíquica emocional i situacions d'ansietat
  • Comprovar repòs de 5 'abans de la mesura
  • Evitar mesurar la PA en casos de disconfort i amb la bufeta plena
 • Ensinistrar al pacient en les condicions de l'equip i la realització de la tècnica:
  • Escollir el maneguet adequat a la mida del braç, (si perímetre> 33 cm, utilitzar maneguet obesos)
  • Deixar lliure la fossa antecubital (2 cm per sobre de la flexió del colze)
  • Comprovar que la roba no comprimeixi el braç
  • Mesurar la PA segons instruccions de l'aparell de mesura de la PA
  • Mesurar la PA arterial escollint un dia laborable de la setmana; caldrà fer 3 mides al matí (6 h-9h) abans de prendre la medicació i 3 mesures a la tarda (18h-21h) també abans de prendre la medicació
  • Registrar el resultat amb data i hora en el full de registre proporcionat a la unitat UDETMA
  • Proporcionar full informatiu i de registre d'AMPA

RECOMANACIONS


 • Deixar passar 2 'entre mesura i mesura de la PA.
 • Registrar els resultats immediatament una vegada realitzada la tècnica.
 • Recordar que és molt important aportar el full de registre d'AMPA en les següents visites a la unitat UDETMA.

FONTS D'INFORMACIÓ


http://www.secardiologia.es/images/stories/file/automedida-presion-arterial.pdf