Què és el SCT UDETMA?


El servei cientificotècnic de Laboratori Imatge Vascular: UDETMA de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), actualment està situat a la unitat UDETMA (Unitat de Detecció i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques), a la primera planta de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, i també a la planta baixa de l’edifici Biomedicina II de l’IRBLleida. 

Objectius: 

  1. Diagnosi d'ateromatosis subclínica o asimptomàtica, mitjançant tècniques especifiques i instruments validats, no invasius, en població amb algun factor de risc cardiovascular.
  2. Caminar cap a la medicina personalitzada: veure l'estat de salut de les artèries i l'impacte dels factors de risc de forma individualitzada. 
  3. Calcular l'edat vascular i si existeix dissociació amb la edat cronològica per acció dels factors de risc (envelliment arterial accelerat).

Coneix la resta d'objectius en aquest enllaç.

Quines tècniques es realitzen?


Recepció del pacient a la unitat

Informació de la unitat i registre de les dades personals del pacient.

Llegeix més

Mesures antropomètriques

Mesurar i registrar les xifres de pressió arterial, freqüència cardíaca, pes, talla, perímetre abdominal i perímetre del coll. 

Llegeix més

Mesura de la pressió arterial

Mesurar mitjançant una tècnica adequada les xifres de pressió arterial (PA) del pacient en el moment de la visita a la unitat UDETMA per intervenir de manera individualitzada segons el protocol de la unitat.

Llegeix més

Protocol d'educació d'automesura de pressió

Educar al paciente en la tècnica d'auto-mesura de la pressió arterial per obtenir informació de la pressió arterial fora de l'àmbit hospitalari, fomentant el control de la hipertensió i l'adherència terapèutica. 

Llegeix més

Extracció de mostra per al biobanc

Obtenció d'una mostra de sang pel biobanc.

Llegeix més

Realització de l'índex turmell-braç

Determinar  l'índex turmell-braç del paciente. 

Llegeix més

Realització índex dit/braç

Determinar l'índex dit-braç del pacient (IDB) per a diagnosticar la preseència d'isquèmia arterial oculta en aquells casos que es sospita la rigidesa vascular (ITB>1.3). 

Llegeix més

Exploració ecogràfica: artèries caròtides

Identificar la presència d'arterioesclerosis subclínica a partir de l'estudi morfològic i hemodinàmic de les artèries caròtides i de la mesura del gruix intima-mitja dels dos costats. 

Llegeix més

Exploració ecogràfica: artèries femorals

Identificar la presència d'ateromatosis subclínica a partir de l'estudi morfològic a nivell de la bifurcació de l'artèria femoral, analitzant la femoral comú i la femoral superficial per a la presència de plaques d'ateroma i tipus de placa. 

Llegeix més

Exploració aorta abdominal

Detectar la presència d'aneurisma (dilatació) de l'aorta abdominal. 

Llegeix més

Mesura de la velocitat de l'ona de pols (VOP)

Mesura de la velocitat de l'ona de pols (VOP) per valorar l'estat de rigidesa de l'artèria aorta abdominal. 

Llegeix més

Ecoscopia cardiaca

Identificar de manera precoç la presència de repercussions assimpomàtiques de diverses patologies sobre el miocardi, incloent la hipertrofia ventricular, la dilatació de cavitats o la presència de calcificacions vascular. 

Llegeix més

Mesura funció endotelial

Mesurar la funció endotelial. 

Llegeix més