Política de privacitat


La unitat UDETMA, amb raó fiscal a la Fundació Renal Jaume Arnó amb domicili en Carrer Enric Granados N.3, 1a, és titular del web www.udetma.com, i com a tal, li informa que cal que ens subministri determinades dades de caràcter personal, que en compliment de la Llei Orgànica (15/1999), de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, seran incorporades als nostres corresponents fitxers amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-li els serveis i la informació oferta. La unitat UDETMA és la responsable de les dades recollides.

Consentiment i autorització al tractament automatitzat de les seves dades personals:
UDETMA, responsable dels fitxers, considera que en el moment que ens facilita les seves dades de caràcter personal a través dels formularis sol·licitud d'informació o sol·licitud de visita que conté aquesta pàgina web o mitjançant correu electrònic, ens està atorgant la seva autorització i consentiment exprés per al tractament de les seves dades en els nostres fitxers, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les presents polítiques de privacitat respecte a les seves dades, que seran tractats amb absoluta confidencialitat i complint totes les exigències legals recollides en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altra legislació aplicable. Les presents polítiques de privacitat es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

UDETMA, l'informa que en cap cas està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquests són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per complir amb la finalitat per a la qual es recullen, però, aquests són imprescindibles per proporcionar-li els serveis oferts, tots els camps són d'obligada resposta en el cas que no s'indiqui el contrari amb un missatge.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades personals:
En qualsevol moment té dret a accedir gratuïtament al nostre fitxer per consultar les seves dades, rectificar-les si són errònies han variat i cancel·lar-los si no desitja seguir incorporat a ells. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir per escrit o personalment a la Fundació Renal Jaume Arnó, C / Enric Granados, N.3, 1r, 25006 Lleida o al correu electrònic info@udetma.com.

També té dret a la rectificació, cancel3lació, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades personals. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir per escrit o personalment a la Fundació Renal Jaume Arnó, C / Enric Granados, N.3, 1r, 25006 Lleida o al correu electrònic info@udetma.com. Les seves dades es mantindran guardades durant un període màxim de 5 anys.

UDETMA, informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les dades, llevat que l'usuari ens ho autoritzi. És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, vigents i pertinents per a la finalitat per a la qual els hi sol·licitem, i que les facilita per si mateix. Entenem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que UDETMA ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir.

UDETMA, pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix ​​la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta web. Per a qualsevol qüestió respecte a les seves dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 608034260, per escrit o personalment en l'adreça dalt indicada a la part superior d'aquesta pàgina ia través de correu electrònic info@udetma.com.