Què és la vessant investigadora?


Una unitat assistencial sense vocació investigadora no pot arribar a l'excel·lència clínica desitjada. Per aquest motiu, la investigació clínica és també la nostra prioritat. L'ús d'una mateixa base de dades i la creació de bancs d'imatges i mostres biològiques facilitarà la realització d'estudis pioners en el camp cardiovascular i, alhora, permetrà quantificar l'impacte d'aquesta iniciativa en la salut cardiovascular de la població de l'entorn .

Els projectes d'investigació que es realitzen a la UDETMA estan orientats principalment a:

 1. La millora de la prevenció primària de les malalties cardiovasculars.
 2. La millora en la detecció i tractament de les calcificacions vasculars en malalts amb malaltia renal.

Projectes


VHC i associació amb arteriosclerosi subclínica. Estudi observacional d'ateromatosi en pacients amb virus d'hepatitis C

Actualment existeixen poques dades sobre el risc d'arteriosclerosi i el VHC, calen més estudis en cohorts europees, que avaluïn la presència d'arteriosclerosi segons l'activitat i el dany hepàtic del virus, o si el tractament antiviral reverteix la malaltia ateromatosa al mateix temps que cura la infecció per VHC.

Es tracta d'un estudi transversal realitzat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida (Unitat UDETMA i Unitat d'Hepatologia) amb l'objectiu d'avaluar l'associació entre VHC i arteriosclerosi subclínica.

Més informació

Obesitat, presència d'arterioesclerosis subclínica

Els vasa vasorum (VV) són vasos sanguinis fisiològics que circulen paral·lelament per l'adventícia dels grans vasos i irriguen els vasos sanguinis de gran calibre. La seva principal missió és aportar nutrients i oxigen a les capes que no poden fer-ho a través de la llum.

PROJECT TITLE: Influencia de la cirugía bariátrica en las lesiones iniciales de la aterosclerosis: proliferación de vasa vasorum y disfunción endotelial. Mecanismos moleculares implicados

FINANCING ENTITY: FIS

DURATION. FROM: 2016 TO 2019

PRINCIPAL RESEARCHER: J. A. Baena Fustegueras

 

Més informació

Estudi dels canvis microangiopáticos en els Vasa Vasorum de la paret arterial carotídia en pacients amb diabetis mellitus tipus 1 a l'inici de la malaltia

Entre les complicacions tardanes de la diabetis mellitus (DM) es distingeixen clàssicament dos tipus principals per l'afectació vascular, les microangiopàtiques (retinopatia, nefropatia i neuropatia) i les macroangiopáticas (afectació de grans vasos). La classificació actual creiem que ha condicionat la separació conceptual entre complicacions microangiopàtiques i macroangiopáticas, i fins i tot les línies de pensament de la investigació en relació a l'estudi patogenètic de les diferents complicacions. 

Més informació

Psoriasis i malaltia cardiovascular. Ateromatosis i psoriasis.

La ateromatosi és un procés inflamatori multifactorial que afecta la paret de les artèries, té una llarga evolució exempta de clínica, i es manifesta en estadis molt evolucionats provocant un esdeveniment cardiovascular. La psoriasi és una malaltia inflamatòria que podria afavorir l'aparició de ateromatosi i per tant augmentar el risc de presentar esdeveniments cardiovasculars en aquesta població.

Objectius:

 1. Determinar la densitat dels VV en població sense antecedents de malaltia cardiovascular afectes de psoriasi.
 2. Analitzar si, en aquesta població, la densitat de VV es relaciona amb el IMTC i la presència de placa d'ateroma.
Més informació

El Bus de la Salut

Projecte observacional promogut des assistència primària, amb el patrocini de la Diputació de Lleida, i la col·laboració de la Fundació Renal Jaume Arnó i la UDETMA del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que amb un autobús adaptat equipat i amb personal sanitari, recorrerà durant 3 anys tota la província de Lleida. S'estima estudiar unes 3300 persones per any, fet que suposa valorar una població total de 9900 persones.

Veure web
Més informació

Adventitial Vasa Vasorum and subclinical atheromatosis in HIV infection

Un projecte sobre la detecció de plaques d’ateroma en pacients amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH) ha estat un dels guanyadors de la III convocatòria de projectes d’investigació en VIH i hepatitis del programa Gilead Fellowhsip Program 2015. El projecte es desenvoluparà conjuntament estudiant les artèries de pacients de la Unitat de Detecció i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques (UDETMA) i de la Unitat VIH de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV).

Veure web
Més informació

NEFRONA

El projecte NEFRONA és un estudi observacional, prospectiu i multicèntric de morbimortalitat cardiovascular en pacients en diferents estadis de la malaltia renal crònica (ERC) distribuïts al llarg del territori espanyol.

Els objectius del projecte són:

 1. Estudiar la càrrega ateroscleròtica dels pacients amb ERC mitjançant la pràctica de l'ecografia carotídia i mesurament de l'índex turmell-braç (ITB) i en comparació amb un grup control.
 2. Avaluar la utilitat de les tècniques d'imatge i biomarcadors emergents en la predicció del risc cardiovascular en una cohort de pacients amb ERC.
Veure web

Estudi observacional, prospectiu i multicèntric per analitzar mecanismes relacionats amb l'efecte protector de la Vitamina D, en supervivència i aterosclerosi en la malaltia renal crònica.

La població amb malaltia renal crònica (MRC) presenta dèficit de Vitamina D (VD) i elevada mortalitat cardiovascular (CV). La VD té efecte protector CV però es desconeixen els mecanismes inplicados.

Estudi prospectiu i observacional en 771 pacients amb ERC-5D, entre 18 i 75 anys, sense esdeveniment CV previ, procedents de l'estudi multicèntric nefrona.

Temps de seguiment 3 anys. Es realitzarà, pel mateix equip itinirante, estudi vascular: ecografia carotídia, femoral i braquial i índex turmell-braç (ITB).

Més informació

Identificació d'un fenotip protector i de risc aterogènic i cardiovascular, en la Malaltia Renal Crònica.

L'estudi està dissenyat per:

 1. Analitzar prospectivament en pacients amb ERC estadi 3 a 5D, els factors de risc cardiovascular (CV) tradicionals, els relacionats amb la inflamació (clàssics i emergents), els específics de l'ERC (relacionats amb el metabolisme mineral i altres) i els d'imatge ecogràfica arterial, que influeixen en:
  1. Esdeveniments CV fatals i no fatals a 5 anys de seguiment;
  2. Presència i progressió de l'ateromatosi mitjançant ecografia a 2 anys de seguiment.
 2. Elaborar amb l'anàlisi conjunta dels marcadors estudiats un model matemàtic de càlcul de risc CV a 5 anys, específic del pacient renal, diferenciat per estadis.
 3. Elaborar un perfil protector CV i aterogènic específic del pacient renal.
Més informació