Innovació Tecnològica


La UDETMA treballa per a introduir nous productes i serveis adaptats a les necessitats mèdiques i socials orientades a millorar el diagnòstic i el seguiment dels pacients.

Actualment la unitat ha desenvolupat: 

 

UDETMA MetriCA: Software de diagnòstic de calcificació vascular

El Software MetriCa permet una lectura semiautomàtica de la calcificació de l'aorta abdominal partint de l'Índex de Kauppila modificat. Puntua a més la presència de calci de forma percentual (de 0 a 100), aportant múltiples avantatges enfront de la valoració manual com:

 • Millora la sensibilitat
 • Aporta objectivitat
 • Disminueix el temps de lectura
 • Permet la creació d'una base de dades històrica individual
 • És de fàcil maneig i accessible en qualsevol sistema informàtic hospitalari
 • Permet comparar l'evolució
Més informació

BP Control: Control de pacients hipertensos

BP Control és una aplicació (APP) per a pacients hipertensos que permet una comunicació bidireccional entre el paciente i el professional sanitari.

Aquesta aplicació estimula i reforça l'autocontrol del pacient hipertens i d'altra banda, permet al profesional tenir informació estructurada de l'evolució i el control dels seus pacients. Aquest projecte s'ha desenvolupat en col·laboració amb un equip d'informàtics de la Universitat de Lleida.

Tot el sistema es basa en les guies europees de la ESC/ESH 2013 d'estratificació del risc i maneig de la pressió arterial i assegura la confidencialitat i protecció de dades personals. 

Video

Programa de gestió d'una consulta d'hipertensió i risc vascular

Eina disenyada per ajudar a la comunitat mèdica i d'infermeria en la gestió diària de les consultes amb capacitat per extreure dades per a estudis estadístics i d'investigació. 

Els objectius són:

 • Donar una visió general de la història del pacient
 • Mostrar la informació requerida segons l'especialitat
 • Facilitar el treball dels professionals
 • Unificar el format per a tots els professionals
 • Generar un informe automàtic amb la informació més rellevant